U, de petitionaris
36038810 10160666417435595 3861848860997451776 o

Stop chemtrails nu en weermanipulatie nu

50.889 ondertekeningen

We hebben de vereiste 40.000 gehaald, echter u kunt dit Burgerinitiatief Parlementaire Hoorzitting Weermanipulatie nog gewoon ondertekenen.

Dit is een Burgerinitiatief om 40.000 handtekeningen te verzamelen om het heimelijk toepassen van weermodificatie (geo-engineering) of ook wel solar radiation management, of het militaire codewoord: Hemel Spinnen" of Albedo management genoemd, door middel van het sproeien van zogenaamde chemtrails en het toepassen van o.a. Cloud-Seeding, HAARP (ionic spheric heaters) en de opvolger: LDAL (Laser Developed Atmosfheric Lences Force Shield) , De Ice Cube Neutrino Detector faciliteit op de Zuidpool, plasma energie, Cloud-ionisatoren en zogenoemde radarstralers op de agenda van de samenleving en de Tweede Kamer te zetten. Heeft u hier voor of tegen kunnen stemmen? Piloten, doctoren en wetenschappers vertellen de waarheid over chemtrails. Via zoekmachines is er veel info en beeldmateriaal te vinden. Op universiteiten (ook in Nederland) wordt openlijk college over geo-engineering gegeven en er wordt onderzoek naar gedaan. Er moet snel duidelijkheid over komen. De waarheid moet boven tafel. Teken dus dit belangrijke Burgerinitiatief! Ook als je vindt dat dit onzin is en denkt dat de Overheid dit nooit zou doen of zou faciliteren! Door dit Burgerinitiatief kunnen we dichterbij de waarheid komen.

Let op, dit is GEEN complottheorie! Google het woord Chemtrails, geo-engineering of HAARP maar eens!

We vragen je dit Burgerinitiatief te steunen door je handtekening te zetten. Met 40.000 handtekeningen zorgen we ervoor dat het sproeien van Chemtrails en weermodificatieprogramma's besproken moet worden in de Tweede Kamer. Wij gaan er dan van uit dat er serieus onderzoek komt en er getuigen gehoord kunnen worden tijdens een "parlementaire" hoorzitting en/of enquête! Alleen al het lanceren van dit initiatief heeft de aandacht gevestigd op o.a. chemtrails. Dus we hopen dat als er veel mensen dit Burgerinitiatief tekenen, dit de druk opvoert om er NU mee te STOPPEN en de onderste steen boven te laten komen! Een parlementaire hoorzitting en/of parlementaire enquête waar onder andere betrokkenen, getuigen, wetenschappers, onderzoekers, militairen uit binnen,- en buitenland onder ede gehoord kunnen gaan worden moet hier meer duidelijkheid over geven. Wij vragen met dit Burgerinitiatief om niets meer of minder dan de waarheid en het per direct stoppen van alle activiteiten (Chemtrails/Weermanipulatie) in ieder geval boven Nederlands grondgebied en boven de Benedenwinds en Bovenwindse Eilanden. Je kunt dit burgerinitiatief alleen tekenen als je Nederlands Staatsburger bent en ouder dan 18!

Petitie

Wij

Dit is een burgerinitiatief om 40.000 handtekeningen te verzamelen om het sproeien van chemtrails op de agenda van de samenleving en de Tweede Kamer te zetten.

 

constateren dat:

  • Behalve in de rest van Europa en de VS wordt ook in Nederland gesproeid door vliegtuigen. Contrails blijven maximaal 5 minuten zichtbaar. Chemtrails waaieren uit en zijn langere tijd zichtbaar als melkachtige uitziende sluiers die gezamenlijk een wolkendek vormen.

  • De chemische stoffen zijn gevaarlijk voor de mens, flora en fauna. De eigenschap van deze stoffen om het optimaal functioneren van het bewustzijn van de mens te blokkeren, verstoren tevens de magnetische velden rondom de aarde en zijn waarschijnlijk mede verantwoordelijk voor de uitzonderlijke weersveranderingen.

  • De toename van bedreigende ziektes en aandoeningen aan longen en luchtwegen, huidziektes, chronische vermoeidheid is waarschijnlijk voor het grootste deel te wijten aan het sproeien van barium, deeltjes aluminium, deeltjes polyamidefibers en andere stoffen.

  • In 1995 zijn de eerste meldingen van dit fenomeen gedaan. De laatste maanden was het even rustig, maar het sproeien neemt weer toe. Het sproeien wordt waarschijnlijk gestuurd door onderdelen van geheime diensten.

 

en verzoeken

Waarom doet het parlement en de regering hieraan mee en steunt ze dit sproeien en verbiedt ze het niet onmiddellijk? Waarom heeft geen enkel lid van het parlement tot nu toe Kamervragen aan de regering gesteld? Wij willen weten waarom dit gebeurt zonder dat we hierover geïnformeerd zijn!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
21-02-2023 
Petitionaris:
Elbert Westerbeek 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Weather Modification History (WMH). Archief van weersbeheersing.

Welkom bij Weather Modification History (WMH), 's werelds meest uitgebreide archief voor weersbeheersing met honderden geverifieerde historische feiten, afbeeldingen en video's. Het overtuigende bewijs van WMH is gemakkelijk te doorzoeken, buitengewoon nauwkeurig en encyclopedisch van opzet.

+Lees meer...

Deze website is gemaakt door toegewijde individuen om u te helpen feiten van fictie te onderscheiden met zorgvuldig georganiseerd onderzoek dat u een geloofwaardig compendium biedt.

Weermodificatiegeschiedenis is gemaakt om het publiek te informeren over de uitgebreide geschiedenis van experimenten met weermodificatie. Ons doel is om het publieke bewustzijn en het debat te vergroten over de morele en juridische implicaties van de huidige weersbeheersingsindustrie van miljarden dollars en het komende wereldwijde bestuur van zonlichtblokkerende geo-engineeringschema's. Deze website stelt u in staat om actie te ondernemen en het bewustzijn te vergroten van de weinig bekende maar lange geschiedenis van weersverandering en de mannen die het wagen. https://weathermodificationhistory.com/?fbclid=IwAR0bMV4KtBoU1gLqPIo_6ASPZNgxjdbUVGiKweNy93EnjYlda4Mcs30jvXs

11-03-2022

VN-Verdrag inzake het verbod op militair of ander vijandig gebruik van milieumodificatietechnieken (ENMOD)

VN-Verdrag inzake het verbod op militair of ander vijandig gebruik van milieumodificatietechnieken (ENMOD).

Dit VN-Verdrag heeft Nederland getekend op 15 april 1983.

Verbod op: Omgevingsmodificatietechniek : Elke techniek voor het veranderen - door de opzettelijke manipulatie van natuurlijke processen - de dynamiek, samenstelling of structuur van de aarde, met inbegrip van haar biota, lithosfeer, hydrosfeer en atmosfeer, of van de ruimte (artikel II).

Lees verder via de link: https://www.un.org/disarmament/enmod/ .

14-02-2022

Wetenschappers zeggen nee tegen Solar Geoengineering.

Meer dan 60 vooraanstaande klimaat- en bestuurskundigen van over de wereld hebben een mondiaal initiatief opgezet waaruit een oproep wordt gedaan voor een internationale niet-gebruiksovereenkomst op zonnestralingsbeheer. Onder hen bevinden zich wetenschappers van de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research.

+Lees meer...

Tekenen kan via https://www.solargeoeng.org/

Professor Aarti Gupta, hoogleraar Global Environmental Governance bij de Leerstoelgroep Milieubeleid van Wageningen University & Research, is één van hen: ‘Het is tijd een duidelijk standpunt in te nemen tegen het meenemen van speculatieve zonnestralingsbeheertechnologieën als toekomstige optie voor klimaatbeleid. Het is gevaarlijk om met focus op zonnestralingsbeheer de aandacht af te leiden van dringende acties die we vandaag nog moeten ondernemen om klimaatverandering te bestrijden, te weten het verminderen van diepgewortelde ongelijkheden en het in één lijn brengen van onze politiek om een eerlijke wereldwijde transitie te kunnen bewerkstelligen.’

De wetenschappers stellen dat het inzetten van zonnestralingsbeheer niet op een eerlijke manier wereldwijd kan worden beheerd. Er ontstaat daarom een onaanvaardbaar risico wanneer het als toekomstige klimaatbeleidsoptie zou worden geïmplementeerd. De groep roept daarom collega-academici, maatschappelijke organisaties en bezorgde burgers op een open brief te tekenen die gericht is aan overheden, de Verenigde Naties en andere belanghebbenden om de ontwikkeling en mogelijke inzet van zonnestralingsbeheertechnologieën op planetaire schaal stil te leggen Het initiatief is gebaseerd op een artikel dat op 17 januari jl. is gepubliceerd in het academische tijdschrift WIREs Climate Change, dat gezamenlijk geschreven is door 16 wetenschappers en initiatiefnemers van deze groep. Een interview hierover met Aarti Gupta is te beluisteren bij de BBC-radio (laatste 5 minuten).

Aerosolen in de stratosfeer sproeien Het initiatief voor een niet-gebruiksovereenkomst is voornamelijk gericht tegen de meest betwiste speculatieve technologie: het massaal sproeien van aerosolen in de stratosfeer om een deel van het binnenkomende zonlicht tegen te houden en daarmee de planeet af te koelen. Zulke gevaarlijke interventies op planetaire schaal kunnen niet op een inclusieve, eerlijke en effectieve manier worden bestuurd en moeten daarom verboden worden, zegt deze groep wetenschappers en bestuurskundigen.

Technologie een halt toeroepen Professor Frank Biermann van de Universiteit Utrecht is een van de initiatiefnemers van de oproep voor een niet-gebruiksovereenkomst op zonnestralingsbeheer en hoofdauteur van het WIREs-artikel. Hij stelt: ‘De eerlijke, democratische en effectieve inzet van zonnestralingsbeheer is niet aan te sturen. In de laatste decennia is zonnestralingsbeheer het onderwerp van onderzoek geweest van slechts een kleine groep wetenschappers die voornamelijk werkzaam zijn bij elitaire universiteiten in de VS en de VK. Nu is het tijd dat andere wetenschappelijke gemeenschappen en de burgermaatschappij naar voren komen en hun stem laten horen. Overheden moeten de controle in de hand nemen. De ontwikkeling van zonnestralingsbeheertechnologieën moet een halt worden toegeroepen.’

Gevaar voor verplichtingen om te mitigeren De open brief belicht ook dat het inzetten op zonnestralingsbeheer als mogelijke toekomstige oplossing: de verplichtingen om te mitigeren in gevaar kan brengen. Het zou overheden, bedrijven en maatschappijen ontmoedigen hun uiterste best te doen om CO2-vermindering en koolstofneutraliteit zo spoedig mogelijk te behalen. ‘Er is een aanzienlijk risico dat de speculatieve mogelijkheid van toekomstige zonnestralingsbeheer een te sterk argument wordt dat gebruikt zal worden door industrielobby’s, klimaatontkenners en sommige overheden om het CO2-verminderingsbeleid uit te gaan stellen.’ zo staat in de brief.

Dit was dan ook een van de redenen die door de inheemse Saami Raad en milieu-gerichte ngo’s begin 2021 werd opgevoerd om een ballonproef van een zonnestralingsbeheeronderzoeksprogramma van de Harvard-universiteit tegen te houden. De proef die gepland stond voor juni 2021 en uitgevoerd zou worden boven inheems gebied in Zweden werd afgelast na aanzienlijke tegengeluiden vanuit de burgermaatschappij. De groep van meer dan 60 experts pleit nu dat zulke proeven wereldwijd verboden zouden moeten worden.

Onmiddellijke actie vereist voor niet-gebruiksovereenkomst De 60 vooraanstaande klimaatwetenschappers en bestuurskundigen vrezen tevens dat zonder internationaal verbod of restricties een aantal machtige landen met steun van grote bedrijven en filantropen alsnog aan de slag zouden kunnen gaan met zonnestralingsbeheer/ Ze kunnen dit ofwel eenzijdig of in kleine coalities doen, zelfs als de rest van de wereld tegen een dergelijke inzet zou zijn – of nog niet de tijd zou hebben gehad om de inzet en diens mogelijke gevaren te beoordelen. De groep stelt dat door dit gevaar onmiddellijke actie van overheden en de Verenigde Naties nodig is om een niet-gebruiksovereenkomst op zonnestralingsbeheer op te stellen.

Om precies te zijn roept de open brief overheden op om vijf kernverboden en -maatregelen te steunen:

Een verbod op de steun voor ontwikkeling van zonnestralingsbeheertechnologieën door nationale financieringsinstanties, zowel in eigen land als via internationale instellingen.

Een verbod op buitenexperimenten met zonnestralingsbeheertechnologieën in gebieden die onder hun bevoegdheid vallen.

Patentrechten weigeren op technologieën voor zonnestralingsbeheer, inclusief ondersteunende technologieën zoals voor het achteraf uitrusten van vliegtuigen voor de injectie van aerosolen.

Geen inzet van technologieën voor zonnestralingsbeheer als deze ontwikkeld zijn door derden.

Bezwaar uitspreken tegen toekomstige institutionalisering van zonnestralingsbeheer op planetaire schaal als beleidsoptie bij internationale instellingen, ook bij beoordelingen door de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering.

De website van het initiatief voorziet in de meest actuele wetenschappelijke informatie betreffende de verscheidene risico’s van zonnestralingsbeheer en diens hypothetische technologieën, informatie over de ruim 60 ondertekenaars en een ‘Take Action’-knop waar academici en andere de open brief kunnen steunen.

04-02-2022